سایت تخصصی آموزش و تدریس ریاضی

خانم الهه شفیعی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات

نوع همکاری:

توضیحات:

رزومه: دانلود رزومه

بایگانی شمسی
آمار بازدید
  • 73
  • 325,184