سایت تخصصی آموزش و تدریس ریاضی

آموزش ریاضی

چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران

چهاردهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران ۱۶ تا ۱۸شهریور ۹۵ در شهر شیراز استان فارس برگزار خواهد شد. مجل برگزاری این کنفرانس مرکز فرهنگی آموزشی فرهنگیان شیراز می‌باشد و محورهای اصلی آن بررسی پیامدهای تغییرات آموزش ریاضیات مدرسه ای با محوریت عناوین زیر است:

۱- آموزشهای قبل و ضمن خدمت معلمان ریاضی
۲- برنامه درسی ریاضیات مدرسه ای
۳- ویژگی‌های اساسی برنامه درسی ریاضی دورۀ ابتدایی
۴- ارزشیابی ریاضی
۵- نقش آموزشهای غیررسمی در یادگیری ریاضی
۶- ارتباط دوسویه بین ریاضی و سایر علوم

منبع: کنفرانسهای آموزش ریاضی ایران وابسته به اتحادیه انجمن های معلمان ریاضی ایران

14th_confarance_riyazi_poster

بایگانی شمسی
آمار بازدید
  • 5
  • 827,784