سایت تخصصی آموزش و تدریس ریاضی

نمونه سوالات دانشگاهی

نمونه سوالات درس منطق ریاضی دانشگاه پیام نور برگزار شده از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳

دانشجویان عزیز دانشگاه پیام نور می‌توانند سوالات دروس مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها، منطق و منطق ریاضی مربوط به رشته‌‌های ریاضی محض، ریاضی کاربردی (۱۱۱۱۰۵۷)، علوم کامپیوتر (۱۱۱۱۳۳۰)، ریاضیات و کاربردها (۱۱۱۱۳۸۳) و علوم کامپیوتر چندبخشی (۱۱۱۵۱۷۳) را لینک زیر دانلود کنند. لازم به ذکر است که این سوالات از اساتید شاغل در این دانشگاه به صورت داوطلبانه دریافت شده است.

** چنانچه دانشجویی نیاز به حل این سوالات و یا تدریس خصوصی در دروس مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها، منطق و منطق ریاضی را دارد از قسمت تماس با ما درخواست خود را مطرح فرماید. **

آزمونهای دروس مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها، منطق و منطق ریاضی

نمونه سوالات مهم تستی آنالیز ۲ کارشناسی ارشد مخصوص دانشجویان آمار

فایل پیوست شامل سری اول نمونه سوالات تکراری و  مشابه کنکور ارشد می‌باشد که در امتحان درس آنالیز ریاضی ۲ کارشناسی‌ ارشد ریاضی و آمار دانشگاه پیام نور بارها و به صورت مشابه مطرح گردیده است.

دانلود فایل نمونه سوال‌ها

سوالات چهلمین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور

چهلین مسابقه‌ی ریاضی دانشجویی ایران در تاریخ ۳ الی ۶ شهریور ماه ۱۳۹۵ در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار گردید که سوالات آزمون و پاسخنامه آنها را می‌توانید از لینکهای زیر دانلود کنید.

آزمون نوبت اول                           پاسخ

آزمون نوبت دوم                          پاسخ

دوستان علاقه‌مند برای اطلاع از نتایج این دوره از مسابقات اینجا کلیک کنید.

منبع: سایت انجمن ریاضی ایران

نمونه سوالات درس آنالیز ریاضی ۲ کارشناسی ارشد رشته آمار دانشگاه پیام نور برگزار شده از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴

دانشجویان عزیز مقطع کارشناسی ارشد رشته آمار دانشگاه پیام نور می‌توانند سوالات درس آنالیز ریاضی ۲ مربوط به رشته‌‌ آمار ریاضی (۱۱۱۷۱۲۷) را به تفکیک سال از لینکهای زیر دانلود کنند. لازم به ذکر است که این سوالات از اساتید شاغل در این دانشگاه به صورت داوطلبانه دریافت شده است.

** چنانچه دانشجویی نیاز به حل این سوالات و یا تدریس خصوصی در درس آنالیز ریاضی ۲ را دارد از قسمت تماس با ما درخواست خود را مطرح فرماید. **

آزمونهای درس آنالیز ریاضی ۲ سال ۹۴-۹۳ ** سال ۹۵-۹۴

نمونه سوالات درس آنالیز ریاضی ۳ دانشگاه پیام نور برگزار شده از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

دانشجویان عزیز دانشگاه پیام نور می‌توانند سوالات درس آنالیز ریاضی ۳ مربوط به رشته‌‌های ریاضی محض (آنالیز)، ریاضی محض (هندسه)، ریاضی محض، ریاضی کاربردی (۱۱۱۱۰۴۶) و ریاضیات و کاربردها (۱۱۱۱۴۳۲) را به تفکیک سال از لینکهای زیر دانلود کنند. لازم به ذکر است که این سوالات از اساتید شاغل در این دانشگاه به صورت داوطلبانه دریافت شده است.

** چنانچه دانشجویی نیاز به حل این سوالات و یا تدریس خصوصی در درس آنالیز ریاضی ۳ را دارد از قسمت تماس با ما درخواست خود را مطرح فرماید. **

آزمونهای درس آنالیز ریاضی ۳ سال ۹۲-۹۱ ** سال ۹۳-۹۲ ** سال ۹۴-۹۳ ** سال ۹۵-۹۴

نمونه سوالات درس نظریه اعداد دانشگاه پیام نور برگزار شده از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

دانشجویان عزیز دانشگاه پیام نور می‌توانند سوالات درس نظریه اعداد مربوط به رشته‌‌های ریاضی محض، ریاضی کاربردی (۱۱۱۱۰۳۹) و ریاضیات و کاربردها (۱۱۱۱۳۷۹) را به تفکیک سال از لینکهای زیر دانلود کنند. لازم به ذکر است که این سوالات از اساتید شاغل در این دانشگاه به صورت داوطلبانه دریافت شده است.

چنانچه دانشجویی نیاز به حل این سوالات و یا تدریس خصوصی در درس نظریه اعداد را دارد از قسمت تماس با ما درخواست خود را مطرح فرماید.

آزمونهای درس نظریه اعداد سال ۹۱-۹۰ ** سال ۹۲-۹۱ ** سال ۹۳-۹۲ ** سال ۹۴-۹۳

دکتر تدریس خصوصی ریاضی عمومی، دکتر تدریس خصوصی معادلات، دکتر تدریس خصوصی ریاضی مهندسی، دکتر تدریس خصوصی امار و احتمالات ریاضی، دکتر تدریس خصوصی کنکوری،  دکتر تدریس خصوصی هندسه، تدریس خصوصی حسابان، تدریس خصوصی ریاضی ۲، تدریس خصوصی ریاضی ۳، تدریس خصوصی حساب دیفرانسیل و انتگرال، تدریس خصوصی ریاضیات پیام نور،  دکتر تدریس خصوصی ریاضی اول دبیرستان. 

نمونه سوالات درس توابع مختلط دانشگاه پیام نور برگزار شده از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

دانشجویان عزیز دانشگاه پیام نور می‌توانند سوالات درس توابع مختلط مربوط به رشته‌‌های ریاضی محض، ریاضی کاربردی (۱۱۱۱۰۴۴)، ریاضیات و کاربردها (۱۱۱۱۳۷۸)، و آموزش ریاضی (۱۱۱۱۲۹۵) را به تفکیک سال از لینکهای زیر دانلود کنند. لازم به ذکر است که این سوالات از اساتید شاغل در این دانشگاه به صورت داوطلبانه دریافت شده است.

چنانچه دانشجویی نیاز به حل این سوالات و یا تدریس خصوصی در درس توابع مختلط را دارد از قسمت تماس با ما درخواست خود را مطرح فرماید.

آزمونهای درس توابع مختلط سال ۹۱-۹۰ ** سال ۹۲-۹۱ ** سال ۹۳-۹۲ ** سال ۹۴-۹۳

دکتر تدریس خصوصی ریاضی عمومی، دکتر تدریس خصوصی معادلات، دکتر تدریس خصوصی ریاضی مهندسی، دکتر تدریس خصوصی امار و احتمالات ریاضی، دکتر تدریس خصوصی کنکوری،  دکتر تدریس خصوصی هندسه، تدریس خصوصی حسابان، تدریس خصوصی ریاضی ۲، تدریس خصوصی ریاضی ۳، تدریس خصوصی حساب دیفرانسیل و انتگرال، تدریس خصوصی ریاضیات پیام نور،  دکتر تدریس خصوصی ریاضی اول دبیرستان. 

نمونه سوالات درس مبانی آنالیز ریاضی دانشگاه پیام نور برگزار شده از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

دانشجویان عزیز دانشگاه پیام نور می‌توانند سوالات درس مبانی آنالیز ریاضی مربوط به رشته‌‌های آمار و کاربردها، آمار ریاضی، ریاضی محض (آنالیز)، ریاضی محض (جبر)،  ریاضی محض (هندسه)، ریاضیات و کاربردها، و علوم کامپیوتر کد ۱۱۱۱۳۲۲ را به تفکیک سال و سری از لینکهای زیر دانلود کنند. لازم به ذکر است که این سوالات از اساتید شاغل در این دانشگاه به صورت داوطلبانه دریافت شده است.

چنانچه دانشجویی نیاز به حل این سوالات و یا تدریس خصوصی در درس مبانی آنالیز ریاضی را دارد از قسمت تماس با ما درخواست خود را مطرح فرماید.

آزمون درس مبانی ریاضی سال ۹۲-۹۱ سری اول شماره ۲ ** سال ۹۳-۹۲ سری اول شماره ۱ ** سال ۹۳-۹۲ سری اول شماره ۲ ** سال ۹۳-۹۲ سری چهارم شماره ۲ ** سال ۹۴-۹۳ سری اول شماره ۱ ** سال ۹۴-۹۳ سری چهارم شماره ۱ ** سال ۹۴-۹۳ سری اول شماره ۲ ** سال ۹۴-۹۳ سری اول شماره ۳

دکتر تدریس  خصوصی ریاضی، دکتر تدریس خصوصی ریاضیات راهنمایی، دکتر تدریس،  دکتر تدریس خصوصی ریاضی ششم، تدریس خصوصی ریاضی هفتم، دکتر تدریس خصوصی ریاضی هشتم، تدریس خصوصی ریاضی نهم، تدریس خصوصی ریاضی سال اول دبیرستان، تدریس خصوصی ریاضی سال دوم دبیرستان، دکتر تدریس خصوصی ریاضی سال سوم دبیرستان، دکتر تدریس خصوصی ریاضی پیش‌دانشگاهی، دکتر تدریس خصوصی ریاضی دروس دانشگاه، دکتر تدریس خصوصی ریاضی عمومی، دکتر تدریس خصوصی معادلات، دکتر تدریس خصوصی ریاضی مهندسی، دکتر تدریس خصوصی امار و احتمالات ریاضی، دکتر تدریس خصوصی کنکوری،  دکتر تدریس خصوصی هندسه، تدریس خصوصی حسابان، تدریس خصوصی ریاضی ۲، تدریس خصوصی ریاضی ۳، تدریس خصوصی حساب دیفرانسیل و انتگرال، تدریس خصوصی ریاضیات پیام نور،  دکتر تدریس خصوصی ریاضی اول دبیرستان.  دکتر تدریس خصوصی ریاضی دوم دبیرستان. دکتر  تدریس خصوصی ریاضی سوم دبیرستان. دکتر تدریس خصوصی ریاضی پیش دانشگاهی، دکتر تدریس
بایگانی شمسی
آمار بازدید
  • 5
  • 827,784